Tarih     :07.12.2016

                                                                                                                            Sayı       :1/1152

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB'nin 05.12.2016 tarih ve 0531/23190 sayılı yazısı,

İlgide kayıtlı yazıda, Başbakanlık Özelleştirme İdaresinden alınan 21.11.2016 tarih ve 7694 sayılı Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Çayırhan mevkiinde bulunan, EÜAŞ'a ait kömür rezerv alanı ve enerji üretim alanının özelleştirilmesine ilişkin süre uzatımı ilanının duyurulması konulu yazı, Şanlıurfa, Malatya, Manisa ve Edirne illerinde bulunan muhtelif taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin 21.11.2016 tarih ve 7693 sayılı ilan yazısı ve Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sermayesindeki İdareye ait hissenin satış yöntemi ile özelleştirilmesine ilişkin 21.11.2016 tarih ve 7691 sayılı ilan yazısı ekte (alt kısımda) tarafınıza sunulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter