Tarih     :24/11/2016                                

                                                                                                       Sayı       :1/1077

SAYIN ÜYEMİZ

 

İlgi: TOBB'nin 18.11.2016 tarihli ve 0412/22150 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanlığı, İthalat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, Ülkemiz ile AB arasında ihdas olunan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13 üncü Maddesi uyarınca sanayi ürünlerinde gümrük vergileri karşılıklı olarak sıfırlanmış olup, üçüncü ülkelere ise Ortak Gümrük Tarifesi uygulanmaktadır.

Diğer taraftan, ucuz hammadde temin etmek suretiyle sanayicimizin rekabet gücünü artırmak, modernize olmalarını sağlamak, tüketici fiyatlarını düşürmek ve yeni iş alanları yaratmak amacıyla, üçüncü ülkelerden gümrük vergisi ile ithal edilen, Ülkemiz ile AB'ye üye ülkelerde yerli üretimi olmayan Gümrük Birliği kapsamındaki hammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerine ilişkin her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılan askıya alma, üretim tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvuruları, ülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı Avrupa Komisyonu Gümrük Kodu Komitesi Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) tarafından müzakere edilerek karara bağlanmaktadır.

Bahsi geçen müzakereler sonucu gümrük vergisinin askıya alınması kararlaştırılan ürünler Toplulukla eş zamanlı olarak İthalat Rejimi Kararı Eki V Sayılı Listeye yansıtılmakta, ulusal tarife kontenjanları ise Bakanlar Kurulu Kararı ve kotanın dağıtımına ilişkin yayımlanan Tebliğler çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Konu ile ilgili olarak, Ekonomi Bakanlığı'ndan e-posta aracılığıyla alınan yazıda 01/07/2017 dönemine yönelik olarak askıya alma ve tarife kontenjanına ilişkin taleplerin alınmış olduğu belirtilmiş olup, bir örneği ilişikte sunulan taleplere sözkonusu yazı ekinde yer verilmiştir. Listede GTP ve tanımları yer alan eşyadan herhangi birini üretimlerinde hammadde olarak kullanan bu eşyada vergi indirimini desteklemek isteyen firmaların bir dilekçe ile ülkemizde üretimi olduğu gerekçesiyle gümrük vergisinin düşürülmesine itiraz etmek isteyen firmaların ise ekte yer alan formlarla birlikte, anılan dilekçe ve formların bir nüshasını TOBB'ye göndermek kaydı ile, müracaatların en geç 09/12/2016 tarihine kadar adı geçen Bakanlığın genel evrakına girecek şekilde iletilmesi talep edilmiştir. Konu ile ilgili Bakanlık yetkililerinin iletişim bilgileri aşağıda bildirilmektedir.

 

İlgili Kişilerin İletişim Bilgileri:

Kimyasallar, Maden-Metal ve Tekstil Hammaddeleri:

Müge DAĞLI DURUKAN      Uzman              T: 0 312 204 99 79   E: durukanm@ekonomi.gov.tr

Bekir Sıddık KIZMAZ         Uzman              T: 0 312 204 95 76   E: kizmazb@ekonomi.gov.tr

Merve BAYATA                Uzman Yrd.         T: 0 312 204 95 76   E:mbayata@ekonomi.gov.tr

M.Burak ATEŞTENYILMAZ   Uzman Yrd.        T: 0 312 204 95 79   E:atesteyilmazmb@ekonomi.gov.tr

 

Elektrik-Elektronik, Otomotiv ve Makine Ara Malları:

Halil İbrahim KARATAŞ     Uzman Yrd.      T:0 312 204 99 55    E: karatash@ekonomi.gov.tr

Osman SERT                  Uzman Yrd.      T: 0 312 204 95 93    E: osmans@ekonomi.gov.tr

Ömer Furkan YÜKSEL       Uzman Yrd.      T:0 312 204 95 94     E:yukselof@ekonomi.gov.tr

 

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter