Tarih     :21.11.2016

     SAYIN ÜYEMİZ                                                                                                                     Sayı       :1/1053                    

İlgi: TOBB'nin 18.11.

2016 tarihli ve 0411/22065 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan yazıda, ülkemizden Brunei'ye yaş meyve sebze ihracatı ve tarım alanında olabilecek diğer işbirliği projelerini görüşmek amacıyla, Brunei'ye teknik ziyaret gerçekleştirileceğinin öngörüldüğü ifade edilmektedir. Söz konusu ziyarette, tarımsal alanda ortak girişim şirketi kurulması imkanı ile Türk tarım Ürünlerinin Güneydoğu ve Doğu Asya'ya ihraç edilmesinde, Brunei'yi Türk ürünleri için ticaret ve aktarma (trans-shipment) merkezi haline getirme potansiyel konularının da ele alınabileceği belirtilmektedir.

Konuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı tarafından Brunei heyet üyelerinin saptanmasını teminen, heyette yer alacak özel sektör temsilcilerinin faaliyet alanlarına ilişkin bilgi talep edildiği ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, bahse konu ziyarete iştirak etmek isteyecek özel sektör temsilcilerinin isim, iletişim bilgileri ve faaliyet alanlarına dair bilgilerin 25 Kasım 2016 Cuma günü mesai bitimine kadar öncelikle e-posta ile dispazar@tarim.gov.tr adresine ve resmi yazı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 'na iletilmesi gerekmektedir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter