21 Nisan 2015 Salı 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

10/09/2014 TARİHİNDE MECLİSTE KABUL EDİLEN 11 EYLÜL 2014 TARİHİNDE YÜRÜRLÜĞE GİREN 6552 SAYILI TORBA KANUN İLE DEĞİŞTİRİLEN 6102 SAYILI TTK NIN GEÇİCİ 7. MADDESİNİN UYGULAMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR.

1-Faal olmayıp, vergi dairesince resen TERKİN edilen şirketiniz varsa; Bu durumu gösteren vergi dairesi görüntüleme belgesi ile en geç 01 Temmuz 2015 tarihinde kadar Sicil Müdürlüğümüze müracaat etmeniz gerekmektedir. TTK Geçici 7. Madde kapsamında değerlendirme yapılarak, değerlendirme neticesi kapsama alınmaya karar verilen şirketlere ihtar ve ilan işlemleri yapılacaktır. Bu işlem neticesi  ortaklar veya alacaklılar tarafından herhangi bir itiraz olmazsa ve devam eden davasını gösteren bir mahkeme yazısı da gelmez ise azami 3 ay sonra şirketiniz Sicil Müdürlüğümüzce Resen Terkin edilecektir. 

2- Sermaye artışı yapmayıp müdürlüğümüzce resen terkin edilen şirketiniz varsa; 11 Aralık 2014 tarihine kadar sermaye artışı için müdürlüğümüze başvurulması halinde sicil kaydı tekrar açılabilecektir. 

DETAYLI AÇIKLAMA

1-TTK Geçici 7. Madde Uygulama Süresi 01.07.2015 Tarihine Kadar Uzatıldı

01/07/2015 tarihine kadar aşağıdaki hâlleri tespit edilen ya da bildirilen ANONİM ve LİMİTED ŞİRKETLER ile KOOPERATİFLERİN tasfiyeleri ve ticaret sicilinden kayıtlarının silinmesi, ilgili kanunlardaki tasfiye usulüne uyulmaksızın TTK Geçici 7. Madde uyarınca yapılmaya devam edecektir:

- Kooperatifler Kanunu hükümlerine göre herhangi bir nedenle dağılmış olan kooperatifler.

- Sebebi ne olursa olsun aralıksız son beş yıla ait olağan genel kurul toplantıları yapılamayan anonim şirketler ile kooperatifler.

- Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tasfiye işlemlerine başlanılmış ancak genel kurulun toplanamaması nedeniyle ara bilançoları veya son ve kati bilançosu genel kurula tevdi edilemediği için ticaret sicilinden terkin işlemi yapılamayan şirket ve kooperatifler.

- TTK nun yürürlük tarihinden önce veya 01/07/2015 tarihine kadar münfesih olan anonim ve limited şirketler ile Bakanlığın başvurusu üzerine mahkemelerce feshine karar verilen ve tasfiye memuru atanmamış olan anonim ve limited şirketler.

- 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 10 ve 32 nci maddelerine göre adreslerinin ve durumlarının tespit edilememesi nedeniyle ilgili odadaki üyelikleri askıya alınan ve oda yönetim kurulu kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl sonunda oda kaydı silinerek, sicil kaydı silinmek üzere Müdürlüklere bildirilen şirketler ve kooperatifler.

- Vergi dairelerince adresinde bulunamadığı için resen kaydı silinip durumları Müdürlüğümüze hitaben yazılmış bir yazıyla bildirilen ve anasözleşmelerinde adresinde bulunamaması fesih nedeni olarak belirtilen şirketler.

Durumları yukarıda belirtilen hallerin birine uyan şirket ve kooperatifler hakkında  01.07.2015 tarihine kadar bir bildirim yapıldığı takdirde, bu tarihe kadar kapsama girip girmediği ile ilgili yapılacak sicil incelemesinden, ihtar ve ilanlardan sonra, yani bildirimden itibaren azami 3 ay sonra resen terkin işlemi gerçekleştirilecektir.

2-Sermayeyi Asgari Sermaye Tutarına Artırma Süresi 11.12.2014 Tarihine Kadar Uzatıldı

14/2/2014 tarihine kadar Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yapılması gereken sermaye artırımlarını herhangi bir nedenle yapmamış olan şirketler hakkında asgari sermaye şartını (anonim şirketlerde 50.000,00 TL ;  limited şirketlerde 10.000,00 TL ) 11/09/2014 tarihinden itibaren üç ay içinde yerine getirmeleri hâlinde fesih işlemi uygulanmayacaktır.

3-Sermayesini Artırmadığı İçin Kaydı Resen Silinen Şirketler İçin 11.12.2014 Tarihine Kadar Yeniden Tescil İmkanı Tanındı

14/2/2014 tarihine kadar sermayesini asgari sermaye miktarına çıkarmadığı için kaydı silinen şirketlerin 11/09/2014 tarihinden itibaren üç ay içinde sermaye artırımı için başvurmaları halinde kayıtları yeniden oluşturulacaktır.

(NOT: Şirketinizin; aidat borçlarını kanun gereği ödemekle yükümlüsünüz)

Başkanımız

Foto Galeri

EğitimBatman British Town Yabancı Dil Kursu, BEMAR Kariyer Okulu Dil ve Mesleki Eğitim Hizmetleri

10 yılı aşan eğitim tecrübesi ile birlikte birçok alanda yürütmekte olduğu “amac [...]

Sibel Özcan

TarımS.S. Petrol Kent Tütün Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi

tütün üretim ve pazarlama kooperatifi [...]

Rıdvan Ak

TarımS.S. Petrol Kent Tütün Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi

tütün üretim ve pazarlama kooperatifi [...]

Rıdvan Ak

Danışmanlık1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} [...]

1

Bilişim1

1 [...]

1

Danışmanlık1

1 [...]

1

Bilişim1

1 [...]

1
[Tüm Firmalar]

Kurumlar