21 Nisan 2015 Salı 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

11 Eylül 2014 tarihinde yayınlanan ve kamuoyunda “torba yasa” olarak bilinen bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun çerçevesinde Odalara aidat borcu bulunan üyelerin, aidat borçlarından doğan gecikme zamları alınmayacak.

 

1 Aralık 2014 Tarihine Kadar Aidat Borçlarına Taksit Kolaylığı

 

Batman TSO Yönetim Kurulu Başkanı A.Kadir DEMİR konuyla ,ilgili olarak; “Kamuoyunda torba yasa olarak bilinen ve 10 Eylül 2014 Tarih ve 6552 sayılı ‘İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun’, 11/09/2014 tarih ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu yasa ile birlikte Oda üyeleri, 11 Eylül 2014 tarihinden önceki yıllık ve munzam aidat ve navlun hasılatından alınacak oda paylarından oluşan borçlarının asıllarının ödenmiş olması halinde borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçlardan böylelikle kurtulacaklardır.

 

Odamız, aidat borcu bulunan üyelere yönelik getirilen bu imkandan istifade edilmesi ve önümüzdeki günlerde herhangi bir cezai müeyyide ile karşılaşmamaları için borcu bulunan üyelerimizin aidatlarını taksitler halinde ödemeleri hususunda da ödeme kolaylığı sunulmaktadır.

 

Aidat borcu olan üyelerimizin, 1 ARALIK 2014 tarihine kadar geçerli olacak bu önemli fırsattan yararlanmasını diler, saygılar sunarım...


Af dilekçe örneği için tıklayınız


detaylı bilgi için ek 1 -  ek 2

Kurumlar