3 Ağustos 2017 Perşembe 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

Yayın için; Başlangıç Tarihi: 28 Temmuz 2017 Cuma - Bitiş Tarihi: 17 Ekim 2017 Salı

    Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programının (EU Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises-COSME) bileşenlerinden biri olan “Çerçeve Koşulların İyileştirilmesi” kapsamında “European Incubation Network(s) for Creativity-Driven Innovation - Yaratıcılık Odaklı İnovasyon için Avupa İnkubatör Ağları” proje teklif çağrısı yayınlanmıştır.

    Çağrıya ilişkin bilgilere ekteki buradan ulaşabilirsiniz.


    Tarih: 28 Temmuz 2017

    Kurumlar