30 Ocak 2017 Pazartesi 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

                                                                                                                            Tarih     :30/01/2017

                                                                                                                            Sayı       : 1/122

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 24.01.2017 tarihli ve 511/1375 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, İşgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayabilen sınav ve belgelendirme merkezleri kurulmasına katkı sağlanması, arz-talep uyumunun ve uzmanlaşmanın artırılması amacıyla “TOBB Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi Projesi”, ‘‘VOC-TEST Merkezleri II Hibe Programı” kapsamında 1 Mart 2016 tarihinde başlamış bulunmaktadır.

Proje kapsamında Proje Yöneticisi (Seviye 5), Proje Yöneticisi (Seviye 6) ve KOBİ Danışmanlığı (Seviye 6) mesleklerinde sınav ve belgelendirme faaliyeti yürüten merkez kurulacak ve 3 meslek için ulusal meslek standardı ve ulusal yeterlilik hazırlanacaktır.

Proje kapsamında hazırlanan “Proje Yöneticisi (Seviye 5)” ulusal meslek standardının hazırlanması sürecinde Yardımcı Kuruluş olarak görev alan NORM Eğitim ve Danışmanlık Derneği tarafından proje yöneticiliği mesleğini tanıtmak, geliştirmek ve etkinliğini artırmak amacıyla düzenlenen konferans ve ödül törenine ilişkin duyuru ekte yer almaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter

Kurumlar