7 Ekim 2016 Cuma 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

SAYIN ÜYEMİZ,

5174 sayılı kanunun 77. maddesinde, zamanında ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidat ile kesinleşmiş gecikme zamlarının tahsili hakkındaki Yönetim Kurulu kararlarını ilam hükmünde kabul etmekte ve buna göre  icra işlemlerinin yerine getirileceğini belirtmektedir.

Yıllık Aidat Munzam Aidat, her yılın HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte ödenir. Zamanında ödenmemeleri halinde 6183 sayılı Kanun uyarınca yürürlükte bulunan oranlarda günlük olarak hesaplanarak gecikme zammı tahakkuk ettirilir.

Zamlı veya hükmen ödeme durumunda kalınmaması için açıklanan yasalara göre hareket edilmesini önemle rica ederiz. Bu çerçevede; üyelerimiz, kanunda belirtilen süreler içinde yıllık aidat ve munzam aidat borçlarını Odamız veznesine en geç 31 EKİM 2016 günü mesai saati sonuna kadar yatırmaları önemle rica olunur. 

Üyelerimize şimdiden teşekkür ederiz.

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter

Kurumlar