31 Ağustos 2016 Çarşamba 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

                                                                                                                           Tarih     :31/08/2016

                                                                                                                            Sayı       : 1/671

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 23.08.2016 tarihli ve 0512/15880 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin nakilleri esnasında genel kolluk kuvvetlerinin görevlendirilmesine dair Emniyet Genel Müdürlüğünün 36 Nolu genelgesi iptal edilmiş olup yerine 37 No lu genelge hükümleri uygulamaya konulmuştur.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter

Kurumlar