31 Ağustos 2016 Çarşamba 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

                                                                                                                    Tarih     :31/08/2016

                                                                                                                          Sayı       : 1/670

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 23.08.2016 tarihli ve 0512/15888 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Teknik servislerin taşıması gereken özellikleri, görevlendirme kriter ve usullerini, yükümlülük ve faaliyetlerinin izlenmesi, denetlenmesi ve idari yaptırım kararlarının uygulanmasına dair usul ve esasları düzenleyen "Teknik Servislere Dair Tebliği (SMG:2016/17)" 06 Ağustos 2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği bildirilmiştir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160806-7.htm

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter

Kurumlar