16 Ağustos 2016 Salı 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

                                                                                                                           Tarih     :16/08/2016

                                                                                                                            Sayı       : 1/620

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB'nin 09.08.2016 tarihli ve 512/14934 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Gümrük Birliği kapsamında AB ve Türkiye'de üretimi olmayan veya yetersiz olan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerinin gümrük vergilerinin üretici firmalardan gelen talepler çerçevesinde sıfırlanabildiği veya bu ürünler için belli bir miktarda tarife kontenjanı açılabildiği, askıya alma sistemi kapsamındaki başvuruların AB ülkeleri ile Ülkemiz arasında gerçekleştirilen ortak müzakerelerle neticelendirildiği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, Sanayicimiz tarafından kullanılan ve AB ve Türkiye'de yeterli üretimi olmayan hammadde veya yarı mamul niteliğindeki eşya için tarife kontenjanı açılması ya da bu ürünlerin gümrük vergilerinin askıya alınmasına ilişkin başvurularınhttp://www.ekonomi.gov.tr/portal/url/bta adresinde yer alan talep formları ile birlikte en geç 15/08/2016 tarihine kadar Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter

  

Kurumlar