2 Ağustos 2016 Salı 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

                                                                                                                         Tarih     :29/07/2016

                                                                                                                         Sayı       : 1/565

SAYIN ÜYEMİZ

             

İlgi: TOBB’nin 27.07.2016 tarihli ve 531/14166 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Son dönemde artış gösteren terör eylemlerinden bahisle Ülkemizde patlayıcı madde, üretim, ithalat, ihracat, nakil ve son kullanıcısına kadar olan süreçte Silahlı Özel Güvenlik Görevlisi görevlendirilmesine ilişkin yazı ekte tarafınıza sunulmaktadır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter

T.C.

ULASTIRMA, !DENIZCILIK VIE HABERLESME BAKANLIUI Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık Düzenleme Genel Müdürlüğü

 

                                                                                                                                             21.07.2016

Konu      : Patlayıcı Madde Sektöründe Silahlı

Özel Güvenlik Görevlisi Görevlendirilmesi.

 

TURKIYE ODALAR VE BORSALAR BIRLIGI

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

İlgi        : Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 18/07/2016 tarih ve 3533 sayı 36 No'lu Genelgesi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden alınan ilgi Genelge'de özetle  son donemde artış gösteren terör eylemlerinde, sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin kullanmasının  önlenmesi amacıyla bu

maddelerin ülkemizde üretim, ithalat, ihracat, nakil ve son kullanıcı tarafından irnhasına kadar olan süreçte güvenlik önlemlerinin artırılmasının zorunlu hale geldiği belirtilerek, bu amaçla hazırlanan ve yazımız ekinde yer alan Genelge hükümlerinin sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde surecinde yer alan üyelerinizin bilgilendirilmesi hususunda, bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim,


 

Ek :   36 No'lu Genelge 2 sayfa.

Dağıtım:

-TURKIYE ODALAR VE BORS ALAR

BIRLIOI

-ULUSLARARASI NAKLIYECILER DERNEGI

-SILAH SANAYICILERI VE PATLAYICI

MADDELER IS ADAMLARI DERNEĞİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

T.C.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI     Emniyet Genel Müdürlüğü

 

 

                                                                                                                                        18/07/2016

Konu   : Patlayıcı Madde Sektöründe Silahlı

Özel Güvenlik  Görevlisi       Görevlendirilmesi

 

 

Bakanlık Genelge No:2016/18

EGM Genelge No:36

ULASTIRMA DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞINA

 

 

Son dönemde artış gösteren terör eylemlerinde sivil kullanım amaçlı patlayıcı

Maddelerin kullanılmasının önlenmesi amacıyla bu maddelerin ülkemizde üretim, ithalat,

ihracat, nakil ve son kullanıcı tarafından imhasına kadar olan süreçte güvenlik. Önlemlerinin

artırılması zorunlu hale gelmiştir.

 

Sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelere dair usul ve esasları düzenleyen 87/12 028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerini üretimi, ithali, Taşınması,   Saklanması,  Depolanması,  Satışı,  kullanılması, yok edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına ilişkin Tüzük’ün;  

 

22'nci maddesinde "işyerlerinin kapıları iş saatleri dışında kilitli bulundurulur; silahlı ve kontrol saatli koruma  görevlileri  tarafından günün  yirmi dört saatinde gözetim altında tutulur…’’ hükmü

 

85'inc maddesinde "Patlayıcı madde depolarında, sürekli olarak, durumları silah taşıma belgesi verilmesine uygun,  yeterli sayıda bekçi bulundurulması  zorunludur..." hükmü

 

59' uncu maddesinin 6’ncı fıkrasında ise "patlayıcı maddelerin yükleme, boşaltma ve taşınmasında diğer güvenlik önlemleri yanında, Bakanlar Kurulunun 3014/1953 günlü  ve 

4/685 sayılı kararıyla yürürlüğe konulan sabotajlara Karşı Koruma ve Sabotajları önleme

Hakkında Talimat hükümlerine göre de gerekli önlemler alınır." Hükmü amirdir.

 

Bu talimat yerine yürürlüğe konulan Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliğinin 11.

maddesinin (j) bendinde yer alan "Malzeme yükleme ve boşaltmalarında ve özelikle sabotaja elverişli olmaları nedeniyle parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde nakliyatında Özel tedbirler alınması sağlanır." hükmü yer almaktadır.

 

Bu doğrultuda;

a)  Sivil kullanım amaçlı patlayıcı madde depoları ve üretim tesislerinin özel güvenlik                       izni alınmak suretiyle yeterli sayıda silahlı özel güvenlik görevlisi ile korunmasının sağlanması,


 

b) Üretim tesislerinde, patlayıcı madde depolarında ve patlayıcı madde nakillerinde görevlendirilecek silahlı özel güvenliklerinin valiliğin uygun göreceği kişilerden olması,

          

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C) Piroteknik maddeler, ses ve gaz fişeği ile hariç olmak üzere sivil kullanım amaçlı patlayıcı maddelerin nakli esnasında her nakil aracı için en az bir silahlı özel güvenlik görevlendirilmesi,

                 D) Nakil müracaatlarında silahlı özel güvenlik görevlisi görevlendirildiğini bildirmeyenler Patlayıcı Madde Taşıma izni Belgesi düzenlenmemesi,

                 e) Depo ve üretim tesisleri ile nakillerde silahlı özel güvenlik görevlisi görevlendirilip görevlendirilmediğinin denetlenmesi,

                 f) Silahlı özel güvenlik görevlisi görevlendirilmeyenler hakkında Tüzük’ün 129’uncu maddesine göre işlem tesis edilmesini,

              Arz ve rica ederim.

 

Bilgi:

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına

 Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına

MİT Müsteşarlığına

 Jandarma Genel Komutanlığına

 Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığına

 Bakanlık Hukuk Müşavirliğine

Mahalli idareler Genel Müdürlüğüne

 EGM Teftiş Kurulu Başkanlığına

 EGM Hukuk Müşavirliğine

 TEM Daire Başkanlığına

İstihbarat Daire Başkanlığına

KOM Daire Başkanlığına

 Trafik Uyguma ve Denetleme Daire BaşkanlığınaBaşkanımız

Foto Galeri

EğitimBatman British Town Yabancı Dil Kursu, BEMAR Kariyer Okulu Dil ve Mesleki Eğitim Hizmetleri

10 yılı aşan eğitim tecrübesi ile birlikte birçok alanda yürütmekte olduğu “amac [...]

Sibel Özcan

TarımS.S. Petrol Kent Tütün Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi

tütün üretim ve pazarlama kooperatifi [...]

Rıdvan Ak

TarımS.S. Petrol Kent Tütün Üretim Ve Pazarlama Kooperatifi

tütün üretim ve pazarlama kooperatifi [...]

Rıdvan Ak

Danışmanlık1

${@print(md5(acunetix_wvs_security_test))} [...]

1

Bilişim1

1 [...]

1

Danışmanlık1

1 [...]

1

Bilişim1

1 [...]

1
[Tüm Firmalar]

Kurumlar