23 Mart 2016 Çarşamba 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

ARSA SATIŞ İHALE İLANI

1
-    Mülkiyeti, Batman Ticaret ve Sanayi Odasına ait aşağıda ilçesi, mahallesi, ada ve parsel numarası, alanı, imar verileri muhammen bedeli, geçici teminatı  yazılı arsanın Açık artırma ve pazarlık usulü ile satışı yapılacaktır.

İlçesi: Merkez İlçe
Mahalle Mevkii: Tilmerç Köyü
Pafta No: 21K-2C 21L-1D

Ada No: 891  

Parsel No: 5
Alan (m2): 2.498,22 m2
İmar Durumu: İmarlı
İhale Yöntem: Açık artırma ve pazarlık usulü

Muhammen Bedeli: 2.390.000,00 TL
Geçici Teminat: 100.000  (Yüz bin)TL
 
2- İhale 05 Nisan 2016 Salı günü saat 10.00 da Batman Ticaret ve Sanayi Odası Meclis toplantı salonunda yapılacaktır. Teklif mektuplarının en geç ihale günü saat 10:00 a kadar ihalenin yapılacağı adreste bulunan İhale Komisyonuna teslim edilmesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate alınmaz.

 

3-  İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler
İsteklilerin ihaleye Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:

3-1)  -Geçici teminat Bankadan alınan teminat mektubu veya Halk Bankası Batman şubesi nezrindeki 

İBAN No:TR69 0001 2009 6750 0016 0000 05 hesabına yatırılan banka dekontu. 

3-2) Gerçek kişiler için nüfus cüzdanı sureti,

3-3) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf  Odasından alınmış belge (Tescil Belgesi)  teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza sirküleri,

 3-4) Vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna dair noter tasdikli vekâletname ve vekilin nüfus cüzdanı sureti,

3-5)) Yabancı istekliler için Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat adresi beyan etmek.

3-6) Ortak alınacaksa Ortaklık hisse beyanı,


4- İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.

5- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

6- Satıştan mütevellit KDV (%18), vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım giderleri vb. ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından ödenecektir.

7- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar

8-  İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Batman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğinden 500,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartnamesini almaları zorunludur.

 

9-İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, Batman Ticaret ve Sanayi Odası ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespit etmekte serbesttir.                                                                              
                                                                                                                                            

 

   İLAN OLUNUR

Başkanımız

Foto Galeri

GıdaHasyakar ltd. şti

kıraathane ve çayhane malzemeleri toptan ve perakende satış [...]

Mehmet Ali Güner

GıdaHasyakar ltd. şti

kıraathane ve çayhane malzemeleri toptan ve perakende satış [...]

Mehmet Ali Güner

İmalatÇağlayan Lastik

lastik kaplama sektöründe çağlayan kardeşler oto lastik kaplama sanayi ve ticare [...]

veysi çağlayan

DanışmanlıkMtk marka patent ve müşavirlik bürosu

firmamız 18 yıldır ankara da yatırım teşvik belge izinler marka ve patent işleml [...]

Mtk danismanlik

DanışmanlıkMtk marka patent ve müşavirlik bürosu

firmamız 18 yıldır ankara da yatırım teşvik belge izinler marka ve patent işleml [...]

Mtk danismanlik

DanışmanlıkMtk marka patent ve müşavirlik bürosu

firmamız 18 yıldır ankara da yatırım teşvik belge izinler marka ve patent işleml [...]

Mtk danismanlik

SigortaYILDIRIMLAR SİGORTA

kasko-trafik-işyeri-allrisk-konut-dask- [...]

EMRAH YILDIRIM

MakineMETA İKLİMLENDİRME SİSTEMLERİ

şirketimiz dogu ve güneydogu yurt dışı olarak ırak,süriye,azerbeycan,nahçivan,ir [...]

METİN AKYEL

BilişimAnonimDeveloper

halk ne isterse o olur web alanında hizmet.. [...]

KrsN

İnşaatEYMEN DEMİR İNŞAAT

altyapı ve üstyapı hizmetleri [...]

TURAN DEMİR
[Tüm Firmalar]

Kurumlar