17 Mart 2016 Perşembe 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerleri

 16 Mart 2016

                                                                                                                           Tarih     :17/03/2016

                                                                                                                           Sayı       : 1/260

SAYIN ÜYEMİZ

İlgi: TOBB’nin 14.03.2016 tarihli ve 0412/5215 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, Ekonomi Bakanlığı’nın görev alanına giren konularda iş çevrelerinin bilgilendirilmesi amacıyla 2011 yılı Kasım ayından itibaren ülke genelinde düzenlenen Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerlerine 2016 yılında da devam edileceği bildirilmiş ve düzenlenecek Seminerlerde Odalarımızın en önemli işbirliği kuruluşları olarak değerlendirildiği belirtilmiştir.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı’na iletilen talepler çerçevesinde oluşturulan ekte bir örneği yer alan Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Programı iletilmiştir.

Ekonomi Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde, talepte bulunan her odamızda toplantı düzenlemenin mümkün olmadığı görülmüştür. Bu nedenle, Odalarımızın bir kısmı etkinlik için ev sahipliği yaparken, bir kısım Odalarımız da üyelerini programda belirtilen Odalarda gerçekleştirilecek toplantılara yönlendirmeleri gerekecektir.

Bilgilerinize sunarız.

Not:İlimizde 26-30 Eylül 2016 da düzenlenecektir.

Saygılarımızla,

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter

Kurumlar