8 Mart 2016 Salı 0 Yorum


Büyütmek için Tıklayın!

İlgi: TOBB’nin 02.03.2016 tarihli ve 511/4424 sayılı yazısı

İlgi kayıtlı yazıda, 27 Haziran 2014 tarihinde imzalanan, “KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan Kefaleti Protokolünün, KOSGEB tarafından KOBİ maliyetlerini düşürmek amacıyla 09.02.2016 tarihi itibariyle “KOSGEB Desteklerinden Yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin “Doğrudan Kefaleti Protokolü” adı altında yenilendiği bildirilmiştir.

Söz konusu protokol ve bilgiye odamızdan ulaşabilirsiniz.

Bilgilerinize sunarız.

Şeyhmus İŞCAN

Genel Sekreter

Kurumlar