21 Nisan 2015 Salı 0 Yorum

AB ve Türkiye Sivil Toplum Diyaloğu - IV İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı


Büyütmek için Tıklayın!

Türkiye ve AB üye ülke sivil toplumları arasında güçlü bağlar kurulması ve işbirliğinin desteklenmesi hedefleyen Sivil Toplum Diyaloğu-IV Hibe Programı ile belirlenen dokuz müktesebat başlığı ve politika alanını içeren proje teklileriyle AB Bakanlığı tarafından açılmıştır. Bu çerçevede, AB ve Türkiye arasında Sivil Toplum Diyaloğu-IV projesi kapsamında 2 Mart 2015 tarihinde duyurulan İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı altında geliştirilecek projelere toplam 1 milyon Avro hibe desteği sağlanacaktır. İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Hibe Programı kapsamında, STK’lardan “AB ülkelerinde tesis edilen mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması isteminin daha iyi kavranabilmesi için meslek örgütleri arasında işbirliği” öncelik alanında proje geliştirmeleri beklenmektedir. İlimizn söz konusu teklif çağrısından azami bir şekilde yararlanabilmesi adına http://www.ab.gov.tr adresinin ziyaret edilerek, proje tekliflerinin hazırlanması önem arz etmektedir.Söz konusu proje tekliflerinin hazırlık ve ön tekliflerin sunulması sürecinde tekni destek Batman Valiliği Projeler Koordinasyon Merkezi tarafından sağlanacaktır. Bilgilerinizi rica olunur.

Kurumlar